จักรวาลอ๊อกซิเย่น

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว      ท่อละ     420     บาท

 

 

 คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว  ค่าท่อ   4,500  บาท     ค่าแก๊ส   420  บาท

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว      ท่อละ     200     บาท

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว  ค่าท่อ   3,000  บาท     ค่าแก๊ส   200  บาท

We have 5 guests and no members online