จักรวาลอ๊อกซิเย่น

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว      ท่อละ     440     บาท

 

 

 คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว ถังเก่า มือ 2  ค่าท่อ   4,500  บาท     ค่าแก๊ส   440  บาท

 

 คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว ถังใหม่ มือ 1  ค่าท่อ   5,000  บาท     ค่าแก๊ส   440  บาท

 

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว      ท่อละ     200     บาท

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว  ถังเก่า มือ 2 ค่าท่อ   2,500  บาท     ค่าแก๊ส   200  บาท

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว  ถังใหม่ มือ 1 ค่าท่อ   3,000  บาท     ค่าแก๊ส   200  บาท

We have 4 guests and no members online