จักรวาลอ๊อกซิเย่น

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว      ท่อละ     440     บาท

 

 

 คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว ถังเก่า มือ 2  ค่าท่อ   4,500  บาท     ค่าแก๊ส   440  บาท

 

 คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6  คิว ถังใหม่ มือ 1  ค่าท่อ   5,000  บาท     ค่าแก๊ส   440  บาท

 

 

We have 4 guests and no members online