จักรวาลอ๊อกซิเย่น

จักรวาลอ๊อกซิเย่น

 

ถังออกซิเจน + เกจ์ออกซิเจน

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย ท่อออกซิเจน, ก๊าซออกซิเจน,  เกจ์คนไข้, เกจ์ออกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, รถเข็นท่อออกซิเจน, ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว,  ท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว, ก๊าซอุตสาหกรรม, อะเซทิลีน, อาร์กอน, ไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์,  แก๊สหุงต้ม (LPG) และ ตัดเหล็กตามแบบทุกชนิด ความหนาตั้งแต่ 3 มิล  ถึง 2 นิ้ว

 

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523  มีประสบการณ์จำหน่าย ท่อออกซิเจน, รับเติมก๊าซออกซิเจน, เกจ์คนไข้, เกจ์ออกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, รถเข็นท่อออกซิเจน, ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว (ท่อใหม่), ท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว(ท่อใหม่), แก๊สอะเซทิลีน, อาร์กอน, ไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, แก๊สหุงต้ม (LPG) และ ตัดเหล็กตามแบบ โทรศัพท์ 044-261404, 081-725-1887, 081-905-4000 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

ที่อยู่ 942-944 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

 

 

google

วิธีค้นหา ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น ใน internet


ให้เข้า เว็บไซต์ google.com แล้วพิมพ์คำว่า ออกซิเจน โคราช จะปรากฎ http://www.palungdham.com › gallery
Keyword Album: ก๊าซออกซิเจน· ในหน้าแรก ให้คลิกเข้าไปเลยครับ

หรือ

เข้า เว็บไซต์ google.com แล้วพิมพ์คำว่า ออกซิเจน โคราช จะปรากฎ http://www.j-oxygen.com
ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย ท่ออ๊อกซิเจน, รับเติมก๊าซอ๊อกซิเจน ในหน้าแรก ให้คลิกเข้าไปเลยครับ

 

 

ISO 13485

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่นนำเข้าถังออกซิเจน ที่ได้มาตรฐานจากประเทศจีน คือ บริษัท Shanghai Eternal Faith Industry Co., ltd

 

มาตรฐาน ISO 13485 ในฐานะมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในโลกของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์


ISO 13485 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย

 

 

 

 iso 9001

 

TUV Certification หรือ สถาบันรับรองความปลอดภัยของประเทศเยอรมัน เป็นองค์กรที่ตรวจสอบตัวสินค้าทุกชนิด ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

The TUV NORD Group เป็นสถาบันตรวจสอบและออกใบรับรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกว่า 84,000 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา

 

โดยครอบคลุมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวกับการผลิต, การบริการ ,การทดสอบ, การตรวจสอบ ที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในองค์กร

 

 

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

 

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

We have one guest and no members online