จักรวาลอ๊อกซิเย่น

ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว  และ แก๊สออกซิเจนขนาด 6 คิว

 

  • ท่อก๊าซออกซิเจนอุตสาหกรรม O2 (Oxygen) ใช้ในงานตัดเหล็ก ตัดโลหะ

 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว

 

 

 

  •  ท่อก๊าซออกซิเจนทางแพทย์ O2 (Oxygen) ใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์

 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว

 

รับเติมแก๊ส ออกซิเจน ขนาด  6  คิว   ราคา ท่อละ   130  บาท

 

ท่อออกซิเจนความจุ 6 คิว (40 ลิตร)

ตัวถังทำจากเหล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน, โรงพยาบาล

ใช้อย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 21 - 24 ชั่วโมง

ความสูง 145 เซนติเมตร

 

 

 

จำหน่าย


ถังออกซิเจน 6 คิว ท่อใหม่ (ยังไม่เคยใช้งาน) ราคาท่อละ 4,500 บาท เนื้อแก๊ส ราคา 130 บาท

 


ถังออกซิเจน 6 คิว ท่อเก่า (ท่อมือสอง, ท่อหมุนเวียน) ราคาท่อละ 4,000 บาท เนื้อแก๊ส ราคา 130 บาท

 

เกจ์ออกซิเจน มีจำหน่าย อย่างธรรมดา ราคา 1,200  บาท และ แบบคุณภาพดี ราคา 1,500 - 3,000 บาท

 

 

 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  (ขยายภาพ)

 

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว  ราคา 2,500 บาท

รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว

ถังออกซิเจนขนาด 1.5 คิว  และ แก๊สออกซิเจนขนาด 1.5 คิว

ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว

รับเติมแก๊ส ออกซิเจน ขนาด  1.5  คิว   ราคา ท่อละ   75  บาท

 

ถังออกซิเจน ขนาด  1.5  คิว

 

ถังออกซิเจนความจุ 1.5 คิว (10 ลิตร)

ตัวถังทำจากเหล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน, โรงพยาบาล

ใช้อย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง

ความสูง 94 เซนติเมตร

ถังออกซิเจน 1.5 คิว ท่อใหม่ (ยังไม่เคยใช้งาน) ราคาท่อละ 2,700 บาท เนื้อแก๊ส ราคา 75 บาท

ถังออกซิเจน 1.5 คิว ท่อเก่า (ท่อมือสอง, ท่อหมุนเวียน) ราคาท่อละ 2,200 บาท เนื้อแก๊ส ราคา 75 บาท

 

 

ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  (ขยายภาพ)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ถังออกซิเจนความจุ 0.5 คิว(อ้วน) ( 3.4 ลิตร)

ถังออกซิเจน ขนาด  0.5  คิว

 

ตัวถังทำจากเหล็ก เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน, โรงพยาบาล

ความสูง 45 เซนติเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร

น้ำหนักถัง 8.5 กก.

ราคาถัง 2,200 บาท

ราคาก๊าซ 70 บาท

 

 

 

 

ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว ใช้งานได้กี่ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  (ขยายภาพ)

 

 

 ท่อออกซิเจนความจุ  1.5 คิว (10 ลิตร) และขนาด 0.5 คิว

 

 

จำหน่าย  รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว  ราคา  800 บาท

 

 

 

เกจ์ออกซิเจน มีจำหน่าย อย่างธรรมดา ราคา  1,200  บาท และ แบบคุณภาพดี ราคา 1,500 - 3,000 บาท

ถังออกซิเจน 1.5 คิว และ  เกจ์ออกซิเจน

 

 

ถังออกซิเจน 1.5 คิว และ  เกจ์ออกซิเจน

 

We have 6 guests and no members online