จักรวาลอ๊อกซิเย่น

เกจ์คนไข้, เกจ์อ๊อกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, เกจ์หายใจ

 

 เกจ์คนไข้, เกจ์อ๊อกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, เกจ์หายใจ

 

 

 

เกจ์คนไข้, เกจ์อ๊อกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, เกจ์หายใจ

 

 

 

 

 

เกจ์คนไข้, เกจ์อ๊อกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, เกจ์หายใจ

 

 

 

เกจ์หายใจออกซิเจน M YR-88เกจ์หายใจออกซิเจน M YR-88

 Kimura oxygen gas pressure gauge

 

 

 

Kimura oxygen gas pressure gauge

 

 

 

เกจ์หายใจออกซิเจน M YR-88

 

 

 

เกจ์คนไข้, เกจ์อ๊อกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, เกจ์หายใจ

 

 

สายยางให้ออกซิเจน  ( Oxygen Cannula )  และ ขวดน้ำให้ความชื้น  ( Humidifier )

สายยางให้ออกซิเจน  ( Oxygen Cannula )  และ ขวดน้ำให้ความชื้น  ( Humidifier )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เกจ์ปรับแรงดัน แก๊สอุตสาหกรรม

 

เกจ์ปรับแรงดันลมออกซิเจน    ( Oxygen Regulator  )

 

เกจ์ปรับแรงดันลมออกซิเจน

 

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันลมออกซิเจน

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เกจ์ปรับแรงดัน แก๊สอาร์กอน

 

เกจ์ปรับแรงดันลมอาร์กอน  ( Argon Regulator  )

 

เกจ์ปรับแรงดันลมอาร์กอน  ( Argon Regulator  )

 

 

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันลมอาร์กอน  ( Argon Regulator  )

 

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดัน แก๊สอาร์กอน

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันลมอาร์กอน  ( Argon Regulator  )

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ( CO2 )

 

เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน N2  (  Nitrogen Regulator  )

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน N2

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน N2

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน N2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สอะเซทิลีน    ( Acetylene Regulator  )

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สอะเซทิลีน

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สอะเซทิลีน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

We have 4 guests and no members online