จักรวาลอ๊อกซิเย่น

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5 คิว

รับเติมแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว      ท่อละ     200     บาท

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 1.5  คิว  ค่าท่อ   3,000  บาท     ค่าแก๊ส   200  บาท

We have 3 guests and no members online