จักรวาลอ๊อกซิเย่น

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย

 

  • รับเติมก๊าซออกซิเจน

 

  • เกจ์คนไข้

 

  • เกจ์ออกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย

 

  • รถเข็นท่อออกซิเจน

 

  • ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว (ท่อใหม่)

 

  • ท่อออกซิเจน  ขนาด 1.5 คิว (ท่อใหม่)

 

 

จักรวาลอ๊อกซิเย่น

 

ถังออกซิเจน + เกจ์ออกซิเจน

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย ท่อออกซิเจน, ก๊าซออกซิเจน,  เกจ์คนไข้, เกจ์ออกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, รถเข็นท่อออกซิเจน, ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว,  ท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว, ก๊าซอุตสาหกรรม, อะเซทิลีน, อาร์กอน, ไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์,  แก๊สหุงต้ม (LPG) และ ตัดเหล็กตามแบบทุกชนิด ความหนาตั้งแต่ 3 มิล  ถึง 2 นิ้ว

 

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

 

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523  มีประสบการณ์จำหน่าย ท่อออกซิเจน, รับเติมก๊าซออกซิเจน, เกจ์คนไข้, เกจ์ออกซิเจนที่ใช้กับผู้ป่วย, รถเข็นท่อออกซิเจน, ท่อออกซิเจน ขนาด 6 คิว (ท่อใหม่), ท่อออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว(ท่อใหม่), แก๊สอะเซทิลีน, อาร์กอน, ไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, แก๊สหุงต้ม (LPG) และ ตัดเหล็กตามแบบ โทรศัพท์ 044-261404, 081-725-1887, 081-905-4000 เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

ที่อยู่ 942-944 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

 

 

google

วิธีค้นหา ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น ใน internet


ให้เข้า เว็บไซต์ google.com แล้วพิมพ์คำว่า ออกซิเจน โคราช จะปรากฎ http://www.palungdham.com › gallery
Keyword Album: ก๊าซออกซิเจน· ในหน้าแรก ให้คลิกเข้าไปเลยครับ

หรือ

เข้า เว็บไซต์ google.com แล้วพิมพ์คำว่า ออกซิเจน โคราช จะปรากฎ http://www.j-oxygen.com
ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น จำหน่าย ท่ออ๊อกซิเจน, รับเติมก๊าซอ๊อกซิเจน ในหน้าแรก ให้คลิกเข้าไปเลยครับ

 

 

ISO 13485

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่นนำเข้าถังออกซิเจน ที่ได้มาตรฐานจากประเทศจีน คือ บริษัท Shanghai Eternal Faith Industry Co., ltd

 

มาตรฐาน ISO 13485 ในฐานะมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในโลกของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์


ISO 13485 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับนานาชาติ เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย

 

 

 

 iso 9001

 

TUV Certification หรือ สถาบันรับรองความปลอดภัยของประเทศเยอรมัน เป็นองค์กรที่ตรวจสอบตัวสินค้าทุกชนิด ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

The TUV NORD Group เป็นสถาบันตรวจสอบและออกใบรับรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกว่า 84,000 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกา และแอฟริกา

 

โดยครอบคลุมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวกับการผลิต, การบริการ ,การทดสอบ, การตรวจสอบ ที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยในองค์กร

 

 

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

 

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

 • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
 • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
 • Extended integration of external applications through Web services
 • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
 • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
 • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions

We have 4 guests and no members online