จักรวาลอ๊อกซิเย่น

แก๊สอาร์กอน 1.5 คิว

รับเติมแก๊ส อาร์กอน ขนาด 1.5  คิว      ท่อละ     300      บาท

 

 อาร์กอน ขนาด 1.5  คิว  ถังเก่า มือ 2 ค่าท่อ   2,500  บาท     ค่าแก๊ส   300  บาท

 

 อาร์กอน ขนาด 1.5  คิว  ถังใหม่ มือ 1 ค่าท่อ   3,000  บาท     ค่าแก๊ส   300  บาท

We have 3 guests and no members online